UDEC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

UDEC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

UDEC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

UDEC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

UDEC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

  • 28-11-2019
  • Đăng bởi Admin
  • Lượt xem

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của UDEC đã diễn ra tại trụ sở Công ty ngày 29/4/2019 với sự tham gia của 29 cổ đông, sở hữu 25.208.102 cổ phần, chiếm 72,63% số cổ đồng có quyền biểu quyết.

Các Đại biểu tham dự Đại hội

          Tại đại hội, ông Trần Thái Hòa – Chủ tịch HĐQT Công ty đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, trong đó nhấn mạnh đến những khó khăn chung của thị trường, nhưng với nỗ lực, cố gắng của tập thể CB-CNV Công ty nói chung và các công ty con nói riêng, năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của UDEC vẫn duy trì lợi nhuận; chấp hành tốt các quy định của  Nhà nước và thực hiện đầy đủ chính sách với người lao động.

Ông Trần Thái Hòa – Chủ tịch HĐQT Công ty điều hành chương trình Đại hội

          Trong phần báo cáo của Ban Điều hành, ông Hồ Thanh Côn – Tổng Giám đốc UDEC đã tổng kết lại những điểm nổi bật trong hoạt động của UDEC năm 2018. Trước sự cạnh tranh trong ngành đang diễn ra ngày một gay gắt hơn, cùng với những dấu hiệu chững lại của thị trường bất động sản về căn hộ, qua đó tác động đến mảng xây dựng dân dụng đã khiến cho tăng trưởng của ngành chững lại; bản thân các doanh nghiệp trong ngành vẫn gặp phải không ít khó khăn, nhất là những biến động của nguồn cung và giá cả đầu vào nguyên, nhiên vật liệu, giá nhân công. Dù bị ảnh hưởng bất lợi từ các diễn biến trái chiều trên thị trường, nhưng với sự quyết liệt, không ngừng cải tiến trong công tác quản lý và điều hành, Công ty vẫn cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra, tổng doanh thu đạt gần 485 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 10 tỷ đồng. Năm 2018, UDEC thực hiện 08 công trình chuyển tiếp từ năm 2017 và 07 công trình khởi công mới năm 2018 với vai trò nhà thầu xây dựng, từ những công trình có nguồn vốn khác nhau như: FDI, vốn ngân sách nhà nước, vốn tư nhân và vốn của các doanh nghiệp liên doanh. Các công trình UDEC đảm nhận tiêu biểu như: DA đường cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, Bệnh viện Đa khoa TP. Vũng Tàu, Cảng Quốc tế Thị Vải, các công trình kiến trúc tại Cảng Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận,... được thực hiện đảm bảo chất lượng, kỹ - mỹ thuật và tiến độ thi công.

Ông Hồ Thanh Côn – Tổng Giám đốc UDEC báo cáo  tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

 

          Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã được tổ chức thành công tốt đẹp khi tỉ lệ biểu quyết nhất trí gần như tuyệt đối các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.