UDEC ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

UDEC ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

UDEC ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

UDEC ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

UDEC ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

  • 19-02-2020
  • Đăng bởi Admin
  • Lượt xem

          Với định hướng phát triển bền vững và coi lợi ích chính đáng của khách hàng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Công ty UDEC đã đề ra mục tiêu: tiếp tục đảm bảo hạ tầng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo đội ngũ CBCNV có trình độ tiên tiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn đưa Công ty phát triển ngang tầm các công ty xây dựng tiên tiến trong khu vực.

           Trước đó, năm 2016, Công ty UDEC đã được Tổ chức Quốc tế QMS Certification Services cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2008 cho hệ thống quản lý chất lượng UDEC trên lĩnh vực hoạt động: Xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, công nghiệp, kỹ thuật, công trình dân dụng;Dịch vụ kho bãi, cảng thủy, xuất nhập khẩu; Tư vấn Đầu tư kinh doanh vật liệu xây dựng, bê tông, sản phẩm nhựa đường; Bất động sản.

            Nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của thị trường trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay và thời gian tới, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty UDEC đã quyết định nâng việc áp dụng ISO 9001:2008 lên tiêu chuẩn cao hơn, đó là việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Công ty UDEC đã hợp tác với Công ty TNHH Q.M.S Việt Nam để đào tạo, hướng dẫn chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng. Thông qua việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn này, sẽ giúp Công ty UDEC tạo được cách làm việc khoa học, nhất quán trong công việc; chuẩn hóa các quy trình hoạt động, loại bỏ được nhiều thủ tục không cần thiết, đồng thời rút ngắn thời gian và giảm chi phí phát sinh do xảy ra những sai lỗi hoặc sai sót trong công việc, nâng cao năng lực trách nhiệm cũng như ý thức của cán bộ, công nhân viên. Trong thời gian qua, UDEC đã tiến hành nhận diện lại bối cảnh và rủi ro trong toàn bộ hệ thống tổ chức hoạt động và thiết lập kế hoạch kiểm soát qua liên kết với quy trình hóa tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn doanh nghiệp. Công tác kiểm tra và đo lường chất lượng cũng được quy định chặt chẽ cho từng khâu trong quá trình sản xuất và triển khai thường xuyên  nhằm giảm thiểu tối đa các sai sót có thể xảy ra.

              Để đạt được chứng nhận ISO 9001:2015, từ tháng 3/2018, dưới sự hợp tác đào tạo, hướng dẫn của các chuyên gia thuộc Công ty TNHH Q.M.S Việt Nam, Công ty UDEC đã áp dụng cải tiến  chất lượng và trả qua 02 cuộc đánh giá nội bộ và kiểm tra, đánh giá của đại diện Tổ chức Quốc tế QMS Certification Services, Công ty UDEC đã được cấp Giấy Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 là phiên bản mới nhất của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, đưa ra nhằm thiết lập một hệ thống quản lý giúp doanh nghiệp đảm bảo kiểm soát ổn định chất lượng và tiến tới nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp đến khách hàng.