TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

 TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  NĂM 2018

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

  • 19-02-2020
  • Đăng bởi Admin
  • Lượt xem

Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018, đồng thời đề ra phương hướng kế hoạch phấn đấu thực hiện cho năm 2019,  ngày 17/01/2019, Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2018 và Hội nghị người lao động năm 2019.

Năm 2018, tập thể Lãnh đạo, cán bộ - công nhân viên Công ty UDEC đã tập trung nỗ lực triển khai 08 công trình chuyển tiếp và 06 công trình mới khởi công; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD Công ty Du lịch UDEC; thực hiện kinh doanh các dự án bất động sản vừa và nhỏ, thu hồi vốn nhanh; mở rộng đầu tư lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao..., đã tạo ra những chuyển biến tích cực mang tính cơ bản, quan trọng; nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của CBCNV Công ty.

Những chỉ số thực hiện quan trọng năm 2018 đều cao hơn so với năm 2017, như: Tổng giá trị sản xuất – kinh doanh đạt 114,22%; giá trị xây lắp tăng 120,39%; giá trị kinh doanh của các công ty con tăng 116,12%; lợi nhuận trước thuế tăng 19,21%.... Đặc biệt năm 2018, Công ty đã triển khai và áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, được cấp Giấy chứng nhận ISO 9001:2015; Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp - OHSAS 18001:2007...

Bên cạnh những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Ban lãnh đạo Công ty cũng  đề ra các giải pháp một cách toàn diện, khả thi, chi tiết cho từng lĩnh vực; phân công nhiệm vụ rõ ràng đối với mỗi đơn vị trong toàn Công ty.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Hồ Thanh Côn-TGĐ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Quang cảnh chung của Hội nghị

 

 

Ông Trần Thái Hoà - CT HĐQT phát biểu chỉ đạo

 

Chị Nguyễn Thị Thảo - CTCĐ  báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018, phương hướng năm 2019 của Công đoàn CS Công ty

Ông Hồ Thanh Quang - GĐ XN SXCN đại diện người lao động phát biểu ý kiến
 

Ông Võ Thành Tài - PTGĐ công bố Quyết định khen thưởng 

Ông Trần Thái Hoà - CT HĐQT trao bằng khen cho 02 tập thể lao động xuất sắc - XN SXCN và BĐH CT

Ông Hồ Thanh Côn - TGĐ trao bằng khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ông Hồ Thanh Côn - TGĐ trao Quyết định giao chỉ tiêu, kế hoạch cho các đơn vị trong Công ty

Ông Cao Văn Long - TP KH-KD phát biểu về nhiệm vụ và kế hoạch được giao

Ông Lưu Trường Linh - GĐ BĐH CT phát biểu về nhiệm vụ và kế hoạch được giao

Với những kết quả quan trọng đạt được trong năm 2018 vừa qua và với khí thế mới, tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn nên mặc dù nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019 cao hơn so năm 2018, nhưng tập thể CB-CNV toàn Công ty vẫn tin tưởng sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của mình trong năm 2019.

Tin VP