Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Lấy nhu cầu hợp pháp, chính đáng của NLĐ làm cơ sở hoạt động

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Lấy nhu cầu hợp pháp, chính đáng của NLĐ làm cơ sở hoạt động

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Lấy nhu cầu hợp pháp, chính đáng của NLĐ làm cơ sở hoạt động

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Lấy nhu cầu hợp pháp, chính đáng của NLĐ làm cơ sở hoạt động

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Lấy nhu cầu hợp pháp, chính đáng của NLĐ làm cơ sở hoạt động

  • 19-02-2020
  • Đăng bởi Admin
  • Lượt xem

(NLĐO)- Tổ chức Công đoàn Việt Nam mãi mãi xứng đáng là cơ sở chính trị-xã hội vững chắc của Đảng và nhà nước ta; đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động không ngừng lớn mạnh, là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội- Ảnh: Hoàng Triều

Sáng nay 25-9, bước vào ngày làm việc thứ hai Đại hội XII Công đoàn (CĐ) Việt Nam tiếp tục thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Đại hội vinh dự đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Công đoàn Việt Nam không ngừng lớn mạnh

Thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng, trân trọng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động của các cấp CĐ trong cả nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng trải qua gần 90 năm hình thành và phát triển, được Đảng ta và Bác Hồ lãnh đạo rèn luyện, CĐ Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

CĐ luôn gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân, đồng hành với dân tộc và Đảng cộng sản Việt Nam, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập hòa bình thống nhất; dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong nhiệm kỳ Đại hội 11 vừa qua, CĐ Việt Nam đã có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, công tác CĐ và phong trào công nhân đạt kết quả toàn diện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức người lao động (NLĐ)

CĐ đã có những sáng tạo đột xuất nâng cao phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, tổ chức Tết sum vầy cho người lao động, xây dựng các thiết chế CĐ, góp phần tháo gỡ những vấn đề bức xúc về nhà ở, nhà trẻ nơi sinh hoạt văn hóa... cho NLĐ. 

Đã có nhiều biện pháp linh hoạt, kịp thời cùng hệ thống chính trị giải quyết những vụ, việc liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, quyền lợi, đời sống của công nhân, viên chức, người lao động. 

Tổ chức đối thoại, thương lượng thoả ước lao động tập thể, góp phần bảo đảm chế độ, chính sách và từng bước nâng cao phúc lợi, bảo đảm an sinh xã hội cho NLĐ, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn dịnh và tiến bộ.

Hoạt động tuyên truyền, giáo dục tạo được sức lan toả trong hệ thống. Phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động có chuyên biến tích cực. Tổ chức CĐ ngày càng được củng cố và phát triển. 

Công tác tập hợp công nhân, NLĐ đạt được nhiều kết quả, số lượng đoàn viên tăng nhanh so với các nhiệm kỳ trước; xuất hiện nhiều hình thức tập hợp công nhân, viên chức, phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở rộng khắp trong các doanh nghiệp. Mô hình tổ chức bộ máy, tổ chức CĐ đang được hoàn thiện; chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ từng bước được nâng cao.

Trên khắp các lĩnh vực đã xuất hiện nhiều tâm gương điển hình tiên tiến, công nhân, viên chức, lao động đi đầu và thành công trong lao động sản xuất kinh doanh, khẳng định vai trò của tổ chức CĐ trong hệ thống chính trị, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của CĐ Việt Nam.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam- Ảnh: Hoàng Triều

"Thành tích của CĐ và sự lớn mạnh của phong trào công nhân Việt Nam là rất to lớn và đáng tự hào. Thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng, trân trọng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng cùa phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động của các cấp CĐ trong cả nước"- Tổng Bí thư bày tỏ.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích, tiến bộ, Tổng Bí thư cho rằng công tác CĐ và phong trào công nhân nhiệm kỳ qua cũng còn những hạn chế, bất cập như trong Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chỉ rõ.

Tổng Bí thư lưu ý, nhấn mạnh thêm một số vấn đề, đó là hiện nay xã hội vẫn băn khoăn trước tình trạng một bộ phận công nhân, NLĐ có biểu hiện phai nhạt về chính trị, chỉ lo nhiều đến những vấn đề lợi ích kinh tế, đời sống cụ thể trước mắt, ít quan tâm đến những vấn đề cơ bản lâu dài, có tính chiến lược như ý thức giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, vai trò, sứ mệnh lịch sử, trách nhiệm của giai cấp công nhân...; một số trường hợp bị các thế lực xấu, thù địch tác động, lôi kéo, kích động, đã có những việc làm sai trái, gây mất ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Chất lượng đội ngũ công nhân nước ta đang có những dấu hiệu hụt hẫng và bất cập. Xu hướng phân hoá trong đội ngũ công nhân làm cho nhiệm vụ tập hợp lực lượng và nâng cao vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với toàn thể xã hội trở nên khó khăn.

Ngay trong những vấn đề về kinh tế, đời sống cụ thể, tổ chức CĐ cũng còn lúng túng trong nghiên cứu, dự báo, đề xuất giải pháp để khắc phục, nhất là những bức xúc về cường độ lao động, việc làm, đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của công nhân, lao động.

Mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của CĐ chậm được đổi mới, chưa bắt kịp sự chuyển đổi nhanh chóng của đời sống kinh tế - xã hội và quan hệ lao động. Một bộ phận cán bộ CĐ thiếu sâu sát không nắm được tâm tư, nguyện vọng và không đại diện bảo vệ được quyền lợi chính đáng của NLĐ. 

Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực, bên cạnh mặt thuận lợi là cơ bản, cũng có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với hàng loạt những đột phá khoa học và tiến bộ công nghệ, tác động sâu sắc đến sản xuất, đời sống, việc làm của người lao động. Các quốc gia tham gia ngày càng sâu rộng vào mạng lưới sàn xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.  

Cùng với sự cạnh tranh về kinh tế, thương mại, thị trường, công nghệ, sự cạnh tranh về nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao cũng diễn ra gay gắt. Ở trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên, uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, song chúng ta cũng phải đôi mặt với không ít khó khăn, thách thức, tác động lớn tới việc làm, đời sống của người lao động, quan hệ lao động và tổ chức, hoạt động của CĐ.

Đảng, nhà nước và nhân dân ta luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt tới giai cấp công nhân và NLĐ. Trong tiến trinh lịch sử, giai cấp công nhân luôn là lực lượng tiên phong của cách mạng Việt Nam, luôn đứng ở trung tâm các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, kế thừa và làm rạng rỡ thêm truyền thống vẻ vang cùa dần tộc.

Đặc biệt là sau hơn 30 năm đổi mới, giai cấp công nhân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đang có mặt trong tất cả các ngành, nghề, các thành phần kinh tế, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, chúng ta tiếp tục kiên định quan điểm giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, hiện đại; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Vì vậy, việc xây dựng giai cấp công nhân nước ta lớn mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Đảng, nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi người công nhân và toàn xã hội, trong đó tổ chức CĐ có vai trò, trách nhiệm to lớn.

Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ

Mục tiêu và các nhiệm vụ đã xác định trong Nghị quyết Đại hội XII cùa Đảng, nhất là mục tiêu phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đòi hỏi phong trào công nhân và tổ chức CĐ phải không ngừng đổi mới và nỗ lực phấn đấu vươn lên nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt động, đại diện, chăm lo, bảo vệ và phát huy mạnh mẽ vai trò của công nhân, viên chức, NLĐ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XI trình Đại hội lần này đã quán triệt nghiêm túc những tư tưởng, quan điểm của Nghị quyết Đại hội XII và các Nghị quyết Trung ương của Đảng, đặc biệt là nội dung, giải pháp và các nhiệm vụ trọng tâm. "Tôi đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận để đánh giá đúng tình hình, tổng kết sâu sắc thực tiễn, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, có hiệu quả cao cho CĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cũng gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xem xét, quyết định.

Một là, chú trọng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho công nhân, viên chức, người lao động. Tập trung tuyên truyền, giáo dục, giúp công nhân, viên chức, người lao động nhận thức sâu sắc hơn nữa về giai cấp, về Đảng, về tổ chức CĐ, về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

Giáo dục, phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức chính trị của công nhân, cần thống nhất nhận thức rằng, ngày nay, thước đo lòng yêu nirớc, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc của công nhân, người lao động chính là không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, ý thức, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, kỹ năng nghề nghiệp, lao động cần cù, sáng tạo, để thích ứng với điều kiện lao động trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Quyết tâm chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, không ngừng phấn đấu vì việc làm bền vững và cuộc sống tốt đẹp hơn của chính mỗi công nhân, vì sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp, sự phồn vinh của đất nước.

Muốn làm tốt được nhiệm vụ trên, CĐ phải coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tường Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng vào thực tiễn công tác. Nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp tổ chức cho cán bộ, đoàn viên học tập, nâng cao trình độ giác ngộ chính trị. Đặc biệt, phải kiên trì, sáng tạo và thực chất trong việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm trước cùa cán bộ công đoàn các cấp, đồng thời coi trọng việc xây dựng và nhân rộng các điên hình tiên tiến.

Tăng cường nắm bắt tinh hình, diễn biến từ cơ sở để chủ động và phối hợp tổ chức tốt hơn, hiệu quả hơn các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, thực hiện đường lối, chủ trương cùa Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Phát triển các phương thức tuyên truyền có tác động nhanh, sức lan toả rộng như Internet, mạng xã hội và đưa các hoạt động văn hoá tinh thần đến đông đảo công nhân, NLĐ. Chú trọng giáo dục giữ vững bản lĩnh, có ý thức nhạy bén chính trị, tăng sức đề kháng trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái cùa xã hội và sự chống phá, xuyên tạc cùa các thế lực thù địch, tuyệt đối không để các thê lực thù địch lợi dụng lòng yêu nước chân chính của công nhân, người lao động để kích động, lôi kéo biểu tình, tụ tập gây rối, làm mất an ninh, trật tự, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Hai là, thường xuyên quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên và thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lọi ích hợp pháp cùa đoàn viên, NLĐ; coi đây là điểm then chốt để thu hút đông đảo NLĐ tự nguyện tham gia CĐ, luôn ủng hộ, gắn bó và tin tưởng vào tổ chức CĐ.

Các cấp CĐ cần tập trung các nguồn lực, đổi mới hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ theo hướng phát triển các chương trình xuyên suốt toàn hệ thống gắn với các chính sách an sinh phúc lợi xã hội của CĐ phục vụ trực tiếp và đúng đối tượng, thực hiện đông bộ giữa trách nhiệm và thụ hưởng, lấy lợi ích là một trong những động lực quan trọng tập hợp, thu hút NLĐ đến với tổ chức CĐ.

Chú trọng bảo vệ các chế độ, chính sách về tiền lương, BHXH, BHYT, an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khoẻ và môi trường lao động cho công nhân.

Nâng cao chất luợng thưong lượng, ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể. Chủ động tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Đẩy mạnh chương trình phúc lợi đoàn viên CĐ để cụ thể hoá việc thực hiện lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần, lợi ích chính trị mà tổ chức công đoàn mang lại cho NLĐ, nhất là các vấn đề về việc làm, nhà ở, nhà trẻ, giá điện, nước, chăm sóc sức khoẻ... Chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, cấp bách của giai cấp công nhân và NLĐ.

Ba là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt động CĐ cho phù hợp với tình hình mới, yêu cầu mới, thích ứng với tình hình thực tế nước ta đã và đang tiến hành công cuộc đổi mới phát triển kinh tế nhiều thành phần, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

CĐ là tổ chức của NLĐ, do NLĐ và vì NLĐ, lấy nhu cầu hợp pháp, chính đáng của tập thể công nhân, viên chức, người lao động làm một cơ sở hoạt động; lấy việc đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích cùa công nhân, viên chức, NLĐ làm một mục tiêu hoạt động; chú trọng phương thức đối thoại, thương lượng tập thể và xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiên bộ.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, không để bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ đẩy manh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Chú trọng thực hiện tốt công tác đoàn viên, từ việc phát triển đoàn viên mới, quản lý đoàn viên đến việc nâng cao chất lượng đoàn viên và chăm lo lợi ích của đoàn viên.

CĐ cần nghiên cứu đổi mới mô hình và tổ chức hoạt động theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 Khoá XII. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của công đoàn ngành, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở.

Thực hiện thí điểm mô hình tổ chức CĐ trong các tập đoàn kinh tế tư nhân, tổng công ty nhà nước thoái vốn, các doanh nghiệp có cùng chủ sử dụng lao động; mô hình CĐ cơ sở ghép nhiều doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị theo ngành, nghề trên cùng địa bàn; mô hình tập hợp NLĐ là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Bốn là, tham gia xây dựng, chỉnh đốn, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị, coi đây cũng là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên, công nhân, viên chức, NLĐ và tổ chức CĐ. Các cấp công đoàn phải tích cực đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị đường lối của Đảng; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng, chống tham nhũng, làng phí, tiêu cực; góp ý với đảng viên, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến, "tự chuyển hoá" trong nội bộ với hình thức phù hợp, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII về xây dựng Đảng.

Tăng cường giới thiệu để bồi duỡng kết nạp vào Đảng những cán bộ, đoàn viên CĐ ưu tú, xuất sắc; chủ trọng phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên tiên tiên, nòng cốt trong các doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước, ngoài công lập.

Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của Đại hội lần này là bầu ra Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá mới. Vì vậy, Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu Đại hội đề cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những cá nhân tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực công tác tốt, uy tín cao trong công nhân, viên chức, người lao động bầu vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XII để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới, đưa phong trào công nhân nước ta tiếp tục phát triển, đạt những thành tích to lớn hơn nữa.

"Nhân dịp này, tôi cũng đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, cần quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy vai trò, tiềm năng của giai cấp công nhân Việt Nam"- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Tập trung thể chế hoá, cụ thể hoá các chủ trương, quan điểm của Đảng về giai cấp công nhân được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương khoá X.

Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và sự nỗ lực vuơn lên của bản thân mỗi công nhân, sự tham gia đóng góp tích cực của người sử dụng lao động; trong đó, sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước có vai trò quyết định.

CĐ có vai trò quan trọng trực tiếp trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân. Nhà nước quan tâm sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật về tiền lương, BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp... để bảo đảm quyền lợi, nâng cao đời sống của công nhân, NLĐ.

Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh phải gắn liền với xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng tổ chức CĐ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong giai cấp công nhân vững mạnh.

 "Đại hội XII CĐ Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức công đoàn. Tôi tin tưởng và kỳ vọng, sau Đại hội này, phong trào công nhân, viên chức, lao động và CĐ nước ta sẽ có bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội của Đảng"- Tổng Bí thư nói.

Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp công nhân nhất định sẽ nêu cao bản chất cách mạng, tinh thần tiên phong, nòng cốt, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân giữ vững và phát huy các thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày càng giàu đẹp, hùng cường.

"Chúc tổ chức CĐ Việt Nam mãi mãi xứng đáng là cơ sở chính trị-xã hội vững chắc của Đảng và nhà nước ta; đội ngũ công nhân, viên chức, NLĐ không ngừng lớn mạnh, là điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước"- Tổng Bí thư bày tỏ.

Theo Báo Người Lao động online (ngày 25/9/2018)