ĐƯỜNG 2 THÁNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

ĐƯỜNG 2 THÁNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

ĐƯỜNG 2 THÁNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

ĐƯỜNG 2 THÁNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

ĐƯỜNG 2 THÁNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 51 (tuyến 51B cũ) –TP. Vũng Tàu đoạn từ Km 77+600 ÷ Km 79+000

Chủ đầu tư: Ban QLDA Giao thông sở GTVT tỉnh BR-VT

Giá trị dự án: 33.186.824.973 đồng

Địa điểm xây dựng: TP. Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Quy mô: Đường phố chính cấp II

Măt cắt ngang rộng: 59 m

Phần đường ô tô: 2 chiều x 11,5m

Phần đường xe thô sơ: 2 bên x 7m

Giải phân cách giữa: 4m

Giữa phân cách giữa đường ô tô và xe thô sơ: 2 bên x1.5 m

Vỉa hè 2 bên x 7.5m

Nội dung công việc: Xây dựng các hạng mục: nền đường; mặt đường; bó vỉa, bê tông dải phân cách; cống kỹ thuật; hệ thống báo hiệu an toàn giao thông; cây xanh

Thời điểm khởi công: Tháng 1 năm 2002

Thời điểm hoàn thành: Đã hoàn thành