Công ty Cổ phần Thành Chí

Công ty Cổ phần Thành Chí

Công ty Cổ phần Thành Chí

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Công ty Cổ phần Thành Chí

Công ty Cổ phần Thành Chí

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CHÍ

Tiền thân là Xí nghiệp Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng trực thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (UDEC). Ngày 15/6/2006, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành quyết định số 1740/QĐ-UBND phê duyệt phương án chuyển Xí nghiệp sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng thành công ty cổ phần, với tên gọi: Công ty cổ phần Thành Chí .

- Ngành nghề kinh doanh:

Khai thác cát, sỏi, cao lanh, đất sét, đá Granite, đá xây dựng và đá làm đường.
Mua bán vật liệu xây dưng, mua bán xăng dầu và các sản phẩm của chúng.
Dịch vụ kho vận: dịch vụ kho ngoại quan, đại lý thủ tục hải quan, và dịch vụ kê khai hải quan.
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, vận tải ven biển( tàu thủy, xà lan, ca nô, xuồng máy….) vận tải đường sông bằng xà lan.
Dọn dẹp, tạo mặt bằng xây dụng( san lấp mặt bằng), xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông ( cầu, đường, cống…)

 - Vốn điều lệ: 43,89 tỷ đồng.

 - Tỷ lệ % UDEC nắm giữ: 52,15%.

Địa chỉ:    số 37 Đường 3 tháng 2, Phường 8, Thành Phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

+Điện  thoại số : (84-254).3582575 -  (84-254).3807359            

 Fax: 02543.582574    

Email: thanhchivt@thanhchi.com.vn

Website: www.thanhchi.com.vn