Cảng Quốc Tế Thị Vải -Gói thầu PKA-2

Cảng Quốc Tế Thị Vải -Gói thầu PKA-2

Cảng Quốc Tế Thị Vải -Gói thầu PKA-2

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Cảng Quốc Tế Thị Vải -Gói thầu PKA-2

Cảng Quốc Tế Thị Vải -Gói thầu PKA-2

Gói thầu PK2: Thi công công trình trên bờ - Giai đoạn 1 San lấp mặt bằng, cải tạo nền đất yếu, đường bãi trong cảng, hệ thống thoát nước mặt và kèo bảo vệ dọc sông Thị Vải

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Cảng quốc tế Thị Vải

Giá trị dự án: 177.107.232.434 đồng

Địa điểm xây dựng: huyện Tân Thành - tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Quy mô: Hạng mục san nền: công trình cấp IV

- Hạng mục cải tạo đất; đường bãi trong cảng; hệ thống thoát nước mặt: công trình cấp III

Hạng mục kè bảo vệ: công trình cấp III

Thời điểm khởi công: Tháng 10 năm 2015

Thời điểm hoàn thành: Đang thi công